Regulamin

  REGULAMIN

 1.  Zapłatę za korzystanie z pokojów i apartamentów należy w całości uiścić przed rozpoczęciem korzystania z nich. Po przybyciu prosimy Państwa o zgłoszenie się do recepcji w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt.
 2. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie gościom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres.
 3. Zadatek nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z rezerwacji.
 4. Pokoje w pensjonacie wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się od godz. 15.00 a kończy o godz. 10.00.
 5. Śniadanie w formie bufetu serwowane jest w godz. 8.30- 10.00. Obiadokolacje podajemy od godz. 15.00 do 17.00. Konsumpcja posiłków wyłącznie na terenie restauracji. Prosimy o nie wynoszenie żywności i zastawy stołowej do pokoi.
 6. W momencie przekazania przez recepcję klucza do pokoju stają się Państwo jego gospodarzami, na życzenie pokój może zostać sprzątnięty – należy uzgodnić tę usługę z personelem.
 7. W pokojach i w budynku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest na tarasach oraz na zewnątrz budynku.
 8. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, kuchenek, grzejników, urządzeń gazowych, żelazek i innych podobnych urządzeń elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia tych pomieszczeń. Niedozwolone jest również używanie ognia otwartego.
 9. Gość pensjonatu ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych (również zagubienie kluczy – opłata wynosi 40 zł ) powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób .Gość powinien zawiadomić gospodarzy pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu .
 10. Zabrania się wnoszenia na teren Pensjonatu i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych nie zakupionych w naszych barach.
 11. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do godz. 6:00. Zmiana godzin ciszy nocnej może nastąpić w przypadku organizowania imprez o charakterze ogólnym lub przez grupy zorganizowane po uzgodnieniu z właścicielem pensjonatu.
 12. Po godzinie 22:00 w pensjonacie nie mogą przebywać osoby odwiedzające naszych gości.
 13. Gość pensjonatu nie ma prawa przekazywać pokoju innym osobom, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę należną za pobyt.
 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia gości.
 15. Przed opuszczeniem pokoju gość hotelowy powinien zamykać krany instalacji wodociągowej i zamykać okna na wypadek burzy oraz wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny ( oświetlenie, telewizor). Zakaz wynoszenia jakiegokolwiek sprzętu poza teren ośrodka.
 16. Informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas niezależnych np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
 17. Przy wyjeździe są Państwo zobowiązani udostępnić pokój do kontroli.
 18. Dzieci oraz osoby nieletnie mogą korzystać z basenu i placu zabaw tylko pod opieką osoby dorosłej. Używanie wszelkich atrakcji odbywa się na własną odpowiedzialność.
 19. Basen jest czynny od 10:00 do 20:00. Zabrania się skoków do basenu.
 20. Przy pobycie jednej osoby dorosłej plus dziecko w pokoju 2-osobowym –dziecko nie ma zniżki.
 21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

„Dziękujemy za przestrzeganie wyżej j wymienionych zaleceń. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni z pobytu w naszym pensjonacie.

Prosimy o zgłaszanie wszelkich problemów lub zastrzeżeń. Życzymy miłego wypoczynku i zapraszamy do ponownego odwiedzania Villi Finezji”

 

~Gospodarze